Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Ό,τι βιώνουμε είναι όνειρο μέσα σε όνειρο


Το  ''άλλο''  μονοπάτι  για  τους  κβαντικούς



 


Επειδή  τα  ερωτήματα  παραμένουν  αναπάντητα , ας  καταλάβουμε  τις  ερωτήσεις.
Ο  δάσκαλος  Po  λέει...

Δεν υπάρχουν σχόλια: