Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Orangutan and the Hound - This is so lovely

This is so wonderful to watch.... sound on 



This is one of the most precious - and laugh-out-loud - videos.   Be sure to read the poignant comment following the end of it.

Δεν υπάρχουν σχόλια: